لودینگ سایت

شرکت آرمان سینا | تولید کننده مواد شیمیایی آزمایشگاهی

فروشگاه

Sodium Lauryl Sulphate

سدیم لـــــوریل سولفـــــــــات

Sodium hydroxide pellets

سدیـم هیدروکســــــاید پلت

Sodium Hydroxide granulated

سدیم هیدروکســــــاید گرانــــــــول

Sodium hydrogen carbonate

سدیــــــم هیـــدروژن کربنــــــات

Sodium Citrate Dihydrate

سدیم سیـــــترات خشــــــــــک

Tri-sodium citrate dihydrate laboratory

سدیــــــم سیـــترات خشـــــــک

Sodium Chloride Extra pure

سدیـــــــم کلـــــــراید

Sodium Carbonate Anhydrous

سدیــــــم کربنــــــات خشـــــــــــک

Sodium Acetate Trihydrate Extra pure

سدیـــــــم استـــــات سه آبــــــه

Sodium Acetate Anhydrous Laboratory

سدیـــــــم استـــــــــات خشـــــک

Potassium Permanganate

پتـــــاسیــــــم پرمنگنـــــــــات

Potassium Iodide

پتاســــــیم یدایـــــــد

Potassium dichromate

پتاســــــیم دی کرومــــــــات

Potassium Chloride

پتاســــــیم کلرایــــــــــد

Paraffin Pastille

پارافیـــــــن جامد

Citric Acid Monohydrate Extra pure

سیتریــــــک اسیــــــــد آبــــدار

Potassium Hydroxid Laboratory

پتاسیـــــم هیدروکسایــــد

Calcium Chloride dihydrated Laboratory

کلسیــــم کلرایــــــــد دو آبــــــــه

Calcium Carbonate

کلسیــــم کربـــــــــنات

Beeswax Yellow

مــــوم پاتوبیولوژی زرد

درباره ما

شرکت آرمان سینا به همت جمعی از متخصصین داروئی و آزمایشگاهی در سال 1373 تاسیس گردید و طی سالیان متمادی تولید محصولات مختلف را با کیفیت ایرانی و استانداردهای جهانی برنامه ریزی کرد. کاربرد این محصولات در صنایع مختلف داروئی، آزمایشگاهی، شیمیایی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی می باشد

عضویت در باشگاه ما

برای اطلاع از آخرین خبرها و اطلاعات شماره تلفن خود را وارد نمایید.

لینک های مفید

تماس با ما

راه هاي تماس با شرکت آرمان سینا

تهران

02188102347 - 8