لودینگ سایت

شرکت آرمان سینا | تولید کننده مواد شیمیایی آزمایشگاهی

فروشگاه

Sulphuric acid USP

اسید ســـــــولفــــــــوریــــــــک

Sulphuric acid laboratory

اسید ســــــولفـــــــوریــــــــــک

Sulphuric acid Extra pure

اسید ســـــولفــــــوریـــــــــک

Acetic acid USP

اســــتیـــــــــک اســـید

Aceton USP

اســـــــتـــــــــــون

Aceton HPLC

اســـــــتـــــــــون

Ethylene Glycol USP

اتیلن گـــــلایــــــکــــــــــــول

Ethyl acetat USP

اتــــیـــــل اســــتات

Acetonitrile USP

استونیتریــــــــل

Acetonitrile HPLC

اســـتـــونـــیتـــــریــــل

Isopropyl alkohol GC

ایزوپروپیــــــل الـــــکـــــل

Isopropyl alkohol USP

ایزوپروپیـــــل الـــــــکــــــــــــل

Sodium sulfite

سدیم سولفــــــیت

Benzoic acid

اسید بنزوئیـــــک

10 % Formaldehyde

فرمالیـــــــــن 10 %

sodium di-hydrogen phosphate

سدیم دی هیــــــدروژن فسفـــــات

Di-sodium hydrogen phosphate

دی سدیم هیدروژن فســــــفـــــــات

sodium benzoate

سدیــــــــــم بنـــــزوات

sodium nitrate

سدیم نیـــــــترات

درباره ما

شرکت آرمان سینا به همت جمعی از متخصصین داروئی و آزمایشگاهی در سال 1373 تاسیس گردید و طی سالیان متمادی تولید محصولات مختلف را با کیفیت ایرانی و استانداردهای جهانی برنامه ریزی کرد. کاربرد این محصولات در صنایع مختلف داروئی، آزمایشگاهی، شیمیایی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی می باشد

عضویت در باشگاه ما

برای اطلاع از آخرین خبرها و اطلاعات شماره تلفن خود را وارد نمایید.

لینک های مفید

تماس با ما

راه هاي تماس با شرکت آرمان سینا

تهران

02188102347 - 8