لودینگ سایت

شرکت آرمان سینا | تولید کننده مواد شیمیایی آزمایشگاهی

فروشگاه

Sodium sulphate anhydrous

سدیم سولفات خشـــــــــک

Methanol USP

متــــــــــــانــــــــول

Methanol Laboratory

متــــــــانـــــــــــــــــــول

Copper chloride

کلـــــــــــرور مـــــــس

Sodium chloride Laboratory

سدیــــــــــــم کلـــــــــــــرایـــــــد

Toluene Laboratory

تــــــولــــــــــوئـــــــــن

Xylene mixture of isomers Laboratory

زایــــــلیـــــــن (مخلوط ایـــــزومــــــرها)

Citric Acid anhydrous laboratory

اسیــــــــد سیـــــــتریــــــــک خشــــک

Ethylene Glycol Extra pure

اتـــــیـــــــلن گلایــــــــکـــــول

Ammonium Acetat Laboratory

آمـــــــــونــــــــیم اســــتــــــــــــات

Nitric Acid 55% Laboratory

اسیــــــــــد نیتریـــــــــک 55%

Chloridric Acid 37% USP

اسید کــــلریـــــــدریــــــک 37%

Chloridric Acid 37% Extra pure

اسیـــــد کلــــــریــــدریــــــک 37%

Phosphoric Acid USP

اسیـــد فســـــفوریــــــــــک

Phosphoric Acid Extra pure

اسید فسفوریــــــــک

Acetic Acid Laboratory

اسیـــــد اســــــتیـــــــــــــک

Methanol GC

متـــــــانـــــــــول

درباره ما

شرکت آرمان سینا به همت جمعی از متخصصین داروئی و آزمایشگاهی در سال 1373 تاسیس گردید و طی سالیان متمادی تولید محصولات مختلف را با کیفیت ایرانی و استانداردهای جهانی برنامه ریزی کرد. کاربرد این محصولات در صنایع مختلف داروئی، آزمایشگاهی، شیمیایی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی می باشد

عضویت در باشگاه ما

برای اطلاع از آخرین خبرها و اطلاعات شماره تلفن خود را وارد نمایید.

لینک های مفید

تماس با ما

راه هاي تماس با شرکت آرمان سینا

تهران

02188102347 - 8